Prinsenbal Prinses Marloes I 2017-2018

Samen met Prinses Marloes I op survival.

Op zaterdagavond  11 november  om 11 over 11 is ons nieuwe carnavalsseizoen van start gegaan. Maar voordat het zo laat was, werd er nog eerst feest gevierd onder leiding van Prinses Ellen I en haar adjudanten Ferry en  André.

Zo rond half negen kwam Prinses Ellen I met haar gevolg binnen. Na de nodige plichtplegingen zoals toespraken, het onderscheiden van een aantal Tolhekkers werd er nog ruim anderhalf uur carnaval gevierd onder het motto: “Een boog vol kleuren”.

Maar ja, dan loop het tegen tien uur en dan is het moment aangebroken van afscheid nemen van Prinses Ellen I. Voor deze ceremonie verschijnt het vorstendom op het toneel. Als eerste leverden de adjudanten hun versierselen in bij Prinses Ellen I. Daarna was Prinses Ellen I aan de beurt om al haar versierselen (kroontje, ketting en staf) af te staan aan het Vorstendom. Tot slot hing vorst Ellen I haar   foto bij het Vorstendom. Traditiegetrouw zorgen dan ex-adjudanten voor het afvoeren van de prins/prinses. Dit keer werd daar van afgeweken en kregen de Tolhekkers een optreden van haar de familie. Zij lieten een aantal komische situaties zien uit het leven van Ellen. Dat was erg leuk en de Tolhekkers willen Prinses Ellen I nogmaals hartelijk danken voor het mooie carnavalsseizoen. Alaaf!

Hierna was er het prins(es)loze uurtje. Dat betekent ook dat de Raad van Elf zonder leider zit en mogen zij hun steek af doen. Immers als er een prins of prinses is, moeten de leden van de Raad van Elf hun steek dragen.

In tussen begon ook het raden weer. Wie o  wie zou het zijn? Is het een prins of prinses? Wie missen we in de zaal? Wie is er zogenaamd ziek? Allemaal vragen waarop het antwoord nog niet bekend was. Om de tijd zinvol door te komen organiseerde het Vorstendom een bingo. De getallen vlogen door de zaal en iedereen kraste volop de getalen aan die op het bingokaartje stonden. En natuurlijk, zoals altijd waren er weer valse bingo’s. Want er was 1 getal dat niet genoemd werd en dat was elf. Maar precies om 11 over 11 werd het getal 11 geroepen en gingen gordijn van het toneel open. Daar was een soort camping gemaakt en kwam uit de tent, onder het afschieten van confetti kanonnen de nieuwe prinses tevoorschijn: Prinses Marloes I.

Onder luid applaus ging zij naar het Vorstendom om daar officieel tot prinses gekroond te worden. Daarna was het woord aan Prinses Marloes I met het voorlezen van de proclamatie. Tot adjudanten werden benoemd Jillina en André. Bij het elfde artikel werd bekend dat wij dit jaar carnaval vieren onder het motto: “Tolhekkers op survival”.  Prinses Marloes I had een zeer toepasselijk carnavalslied gemaakt dat door iedereen uit volle borst werd meegezongen. De stemming zat er al goed in dus tijd voor de eerste polonaise. Hierna konden alle aanwezigen Prinses Marloes I feliciteren.

Het was weer een hele gezellige avond met optredens van de Skydancers en  muziek van dj. Gosé. De avond werd zoals gewoon is afgesloten met het zingen van de Purperen Hei.

Comments are closed.